Panasonic 國際牌11公斤 ECONAVI變頻滾筒洗脫烘洗衣機 NA-VX70GL+基本安裝  |產品專區|滾筒式洗衣機|國際牌滾筒洗衣機

Panasonic 國際牌11公斤 ECONAVI變頻滾筒洗脫烘洗衣機 NA-VX70GL+基本安裝


代碼 NA-VX70GL


建議售價 $54,900

特價 $49,000

 Panasonic 國際牌11公斤 ECONAVI變頻滾筒洗衣機 NA-VX70GL商品己加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

Panasonic 國際牌11公斤 ECONAVI變頻滾筒洗脫烘洗衣機 NA-VX70GL+基本安裝