HITACHI日立 6L 1級自動適濕清淨除濕機 RD-12BR  |產品專區|生活家電|HITACHI 日立除濕機

HITACHI日立 6L 1級自動適濕清淨除濕機 RD-12BR


代碼 RD-12BR


建議售價 $6,800

特價 $6,100

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

HITACHI日立 6L 1級自動適濕清淨除濕機 RD-12BR