MITSUBISHI 三菱電機 全熱交換器(DC馬達~250風量) LGH-25RVX-E(不含安裝)  |產品專區|品牌冷氣(空調冷氣)|三菱電機冷氣

MITSUBISHI 三菱電機 全熱交換器(DC馬達~250風量) LGH-25RVX-E(不含安裝)


代碼 LGH-25RVX-E


建議售價 $41,900

特價 $38,000

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

MITSUBISHI 三菱電機 全熱交換器(DC馬達~250風量) LGH-25RVX-E(不含安裝)